З А Я В А про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти