Перелік ВВНЗ

Порядок вступу до ВВНЗ

Одеська військова академія - правила прийому

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного - правила вступу

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” - Агітаційна листівка

Правила прийому для Військового інституту танкових військ

Перелік конкурсних предметів Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

         Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ та ВНП ЗВО) здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України. Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу здійснюють військові коледжі сержантського (старшинського) складу ВВНЗ.

       На навчання приймають осіб, які здобули повну загальну середню освіту з числа цивільної молоді, випускників військових (військово- морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом.

      Випускники військових коледжів сержантського (старшинського) складу отримують військову освіту та диплом державного зразка освітньо- кваліфікаційного рівня – “молодший спеціаліст”. Термін навчання 2,5 роки.

Випускники ВВНЗ та ВНП ЗВО отримують вищу освіту освітнього ступеню “бакалавра” (“магістра”) та відповідну військово-професійну кваліфікацію. Термін підготовки на посади офіцерів командного складу – 4 роки, офіцерів інженерного, гуманітарного, юридичного та адміністративного складу – 5 - 5,5 років.

      Навчання військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ЗВО) здійснюється за схемами підготовки “курсант”, “студент – курсант”.

За схемою “курсант” підготовка військових фахівців здійснюється в статусі військовослужбовця протягом усього строку навчання. Схема “студент – курсант” передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на старших курсах.

     До ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “курсант”, приймаються за власним бажанням громадяни України з числа цивільної молоді, військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних, які мають повну загальну, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку навчання (військової служби).

   До ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання “студент – курсант”, приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування, з числа цивільної молоді віком до 21 року.

Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з особами

 чоловічої статі за переліком спеціальностей, за якими вони у подальшому

 можуть проходити військову службу на посадах осіб офіцерського складу.

     Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані в роки, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

 

   ВВНЗ (ВНП ЗВО) можуть встановлювати мінімальну кількість балів сертифіката з профільного конкурсного предмету, з якою вступник допускається до участі в конкурсі.

  Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНП ЗВО, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

         До заяви додають:

-автобіографія;

-копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

-шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

-копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

-два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

-копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

   Вступники, які навчатимуться  у ВВНЗ (ВНП ЗВО) за схемою «курсант», для здобуття освітнього ступеня «бакалавр», надають до приймальної комісії сертифікати Українсь5кого центру оцінювання якості освіти (сертифікати ЗНО) або складають вступні іспити з української мови та літератури та з конкурсних предметів (згідно таблиці):

    Вступники, крім надання сертифікату ЗНО або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюється фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальних комісій.                                                                                                                           

Право на першочергове зарахування  до ВВНЗ (ВНП ЗВО) мають особи, яким надано таке право відповідно до:

Закону України “Про охорону дитинства”;

Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;

особи Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

   Для кандидатів на вступ до ВВНЗ (ВНП ЗВО) є можливість одночасно подавати документи у військовий та цивільні вузи.

   На даний час підготовку офіцерських кадрів для Збройних Сил України здійснюють 15 вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти:

  1. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (Навчально-науковий інститут фізичної культури т а спортивно-оздоровчих технологій), м.Київ, який здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад за спеціалізацією «фізичне виховання і спорт у Збройних Силах».

 

   2.   Харківський національний університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба, який здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

-Командний склад підрозділів протиповітряної оборони;

-Командний, інженерний склад: льотчики, вертольотчики, штурмани, офіцери бойового управління авіацією;

-Інженерний склад:

  *фахівці з експлуатації та ремонту автоматизованих систем управління військами та озброєнням для військ ППО та авіації;

   *фахівці з радіоелектронних комплексів та систем озброєння;

  

    *фахівці з експлуатації та ремонту комплексів та систем бортового обладнання військових літаків;

    *фахівці з аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації;

    *фахівці інженерно-авіаційної служби;

     *енергетики;

    *метрологи.

 - Фахівці з морально-психологічного забезпечення у підрозділах, військових частинах Повітряних Сил.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО: основний – українська мова та література; профільний – математика; додаткові - Фізика або Історія України або Іноземна мова,  Географія або Історія України або Іноземна мова, Фізика або іноземна мова, Фізика або хімія, Фізика або іноземна мова ( в залежності від вибраної спеціальності). Мінімальна кількість балів (ЗНО) для участі в конкурсі 100 (за всіма предметами для всіх спеціальностей).

 

3. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м.Львів), яка здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

- Командний склад:

   * підрозділів механізованих військ;

    * підрозділів танкових військ;

    * підрозділів артилерії;

   * підрозділів інженерних військ;

   * фахівці з морально-психологічного забезпечення роботи  у підрозділах (військових частинах) Сухопутних військ.

- Інженерний склад:

   * фахівці з систем та пристроїв ракетних комплексів;

   *фахівці з комплексів та приладів артилерійської розвідки.

- Фахівці культурно-виховної, просвітницької роботи та організації
дозвілля у військах.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО: основний – українська мова та література; профільний – математика, а для спеціальностей «музичне мистецтво» та «культурологія» - історія України; додаткові – історія України або іноземна мові або фізика або географія ( в залежності від спеціальностей), для спеціальності «музичне мистецтво» - творчий конкурс, для спеціальності«культурологія» - іноземна мова або географія.

 

4. Військова академія (м. Одеса),  яка здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

- Командний склад, фахівці:

   * підрозділів високомобільних десантних військ;

   * підрозділів військової розвідки;

   * підрозділів спеціального призначення;

   * фахівці з продовольчого забезпечення;

   * фахівці з речового забезпечення;

   *фахівці із забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними

     матеріалами;

   *фахівці з фізичної підготовки та спорту у військах (силах).

- Інженерний склад:

   *фахівці з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння;

   *фахівці зі зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, освітлювальних та сигнальних засобів.

   *фахівці з експлуатації автомобільної техніки військ.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО: основний – українська мова та література; профільний -  математика (для спеціальності «фізична підготовка і спорт» - біологія); додаткові – фізика або іноземна мова або історія України (для спеціальності «фізична підготовка і спорт» - творчий конкурс).   Мінімальна кількість балів (ЗНО) для участі в конкурсі 100 (за всіма предметами для всіх спеціальностей).

 

5. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (м.Київ), який здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

- Командний склад:

  * підрозділів військ зв’язку.

- Інженерний склад:

  * фахівці з систем військового зв’язку;

  * фахівці із захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно

     телекомунікаційних системах;

  * фахівці з математичного, інформаційного та програмного забезпечення

     військових інформаційних систем;

  * фахівці з автоматизованих систем управління військами та озброєнням;

  * фахівці з організації захисту інформації з обмеженим доступом та

     автоматизації її обробки;

  * фахівці з радіоелектронних інформаційних систем.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО: основний – українська мова та література; профільний -  математика; додаткові – фізика або іноземна мова або історія України (для всіх спеціальностей). Мінімальна кількість балів (ЗНО) для участі в конкурсі 100 (за всіма предметами для всіх спеціальностей).

 

6.  Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, який здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

- Інженерний склад:

  * фахівці з систем та засобів радіоелектронної боротьби;

  * фахівці з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації її

      обробки;

 * фахівці з комп’ютеризованих засобів інформаційного впливу;

  * фахівці з автоматизованої обробки інформації;

  * фахівці з роботизованих систем спеціального призначення.

 

 

7. Військовий інститут Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, який здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

- Військові фахівці:

  *фахівці з інформаційно-пропагандистського та розвідувально-інформаційного забезпечення діяльності військ (сил);

  * військові журналісти;

  * військові психологи;

  * військові перекладачі;

  * військові фінансисти;

  * фахівці з юрисконсультської роботи (для підрозділів Військової служби

 правопорядку);

  * фахівці з міжнародної інформації;

  * фахівці з управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів

 військ (сил).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО(навчання а денній формі за освітнім ступенем «бакалавр»):

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

Бал

1

2

3

Геоінформаційні системи і технології

Українська мова та література

Математика

Географія або історія України

101

101

110

Фінанси

Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або географія

 

101

120

101

Військова журналістика та соціальні комунікації

Українська мова та література

Історія України

Математика або іноземна мова

140

140

120

Військовий переклад

Українська мова та література

Іноземна мова (англійська мова)

Історія України або географія

 

125

125

110

 

 

8. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету“Харківський політехнічний інститут” (м.Харків), який здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

- Інженерний склад6

  * фахівці танкових військ інженерного профілю;

  * фахівці з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО: основний – українська мова та література; профільний -  математика; додаткові – хімія або фізика, історія України (для спеціальності «забезпечення військ (сил)», фізика або історія України, іноземна мова (для спеціальності «озброєння та військова техніка).

Мінімальна кількість балів (ЗНО) для участі в конкурсі 100 (за всіма предметами для всіх спеціальностей).

 

 

9. Інститут військово-морських сил Національного університету
“Одеська морська академія”(м.Одеса), який здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

- Інженерний склад:

  * фахівці з судноводіння;

  * фахівці з експлуатації суднових енергетичних установок;

  * фахівці з радіоелектронних комплексів;

  * фахівці з комплексів та систем корабельного озброєння;

  * фахівці з пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт на морі;

  * фахівці з виховної та соціально-психологічної роботи на кораблях Військово-Морських Сил.

 

 

10. Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

- Військові фахівці:

  * юристів;

  * фахівців прокурорсько-слідчої роботи у Збройних Силах України.

 

 

11. Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, яка здійснює підготовку за схемою -  4 роки «студент» – 1 рік – «курсант» для офіцерських посад:

- Інженерного складу:

  * фахівці із забезпечення військ (сил) паливом, пальним і мастильними матеріалами.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО: основний - українська мова та література; профільний -  математика; додаткові – хімія або географія або іноземна мова.  Мінімальна кількість балів (ЗНО) для участі в конкурсі 100 (за всіма предметами).

 

 

12. Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету
(м. Київ), яка здійснює підготовку за схемою -  4 роки «студент» – 1 рік – «курсант» для офіцерських посад:

- Інженерного складу:

  *фахівці з будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд, будівель і споруд спеціального і загальновійськового призначення;

  *фахівці з організації військових перевезень і управління на повітряному

транспорті;

  *фахівці із забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами

служби пального;

  *фахівці з пожежного захисту.

 

13. Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного
 університету, яка здійснює підготовку за схемою -  4 роки «студент» – 1 рік – «курсант» для офіцерських посад:

- Інженерного складу:

  * фахівці з гідрометеорологічного (метеорологічного) та геофізичного забезпечення військ.

 

14. Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів
 і природокористування України (м.Київ), яка здійснює підготовку за схемою -  4 роки «студент» – 1 рік – «курсант» для офіцерських посад:

- Військових фахівців:  * фахівці ветеринарної служби.

 

  15. Кафедра військової підготовки спеціалістів служби транспорту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна, яка здійснює підготовку за схемою «курсант» для офіцерських посад:

* з відновлення та будівництва залізниць;

* з відновлення штучних споруд національної транспортної системи;

* з механізації та технічного забезпечення відновлювальних робіт на об’єктах національної транспортної системи;

* з організації військових перевезень на залізничному транспорті.

 

   В складі чотирьох вищих військових навчальних закладів України існують військові коледжі сержантського (старшинського) складу, які здійснюють підготовку військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу:

 

Військовий коледж сержантського складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який здійснює підготовку сержантів (старшин) за схемою «курсант»:

- фахівці з експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та

вертольотів;

- фахівці з наземних засобів радіоелектронного та інформаційного

забезпечення польотів авіації;

- фахівці з радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних

ракет;

 - фахівців з авіаційного озброєння та технічного обслуговування військових літаків, вертольотів та авіаційних двигунів;

 - військові метеорологи.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО: основний – українська мова та література, профільний – математика або фізика або історія України або іноземна мова (для всіх спеціальностей).   Мінімальна кількість балів (ЗНО) для участі в конкурсі 100 (за всіма предметами і для всіх спеціальностей).

 

Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного (м.Львів), який здійснює підготовку сержантів (старшин) за схемою «курсант»:

- фахівці з організації перевезень і управління на автотранспорті;

- фахівці з ремонту та обслуговування автомобільної техніки військ;

- фахівці з експлуатації інженерної техніки;

- військові музиканти;

- фахівці з організації харчування;

- фахівці з організації зберігання та обслуговування озброєння та

Copyright Розтоківська ЗОШ І-ІІІ ступенів © 2020