План заходів

Розтоківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

щодо впровадження Концепції Нової української школи в умовах реформування

початкової освіти

Напрям діяльності

Шляхи практичної реалізації

Термін виконання

Виконавці

Інформаційне забезпечення

1.1. Опрацювання документів щодо поетапного переходу на новий Державний стандарт початкової освіти

упродовж

2017-2018 років

Дирекція,

вчителі початкових класів

1.2. Створення банку даних:

- про навчально-методичне та матеріальне забезпечення початкової школи;

- картотеки науково-популярної та методичної літератури

до 25 травня 2018 року

Дирекція,

вчителі початкових класів

1.3. Здійснення методичного супроводу педагогів з питань інтегрованого навчання першокласників та реалізації компетентнісного підходу до навчання

упродовж

2018/2019 н.р.

Заступник директора з НВР, голова МО початкових класів

1.4. Створення на шкільному сайті рубрики « Нова українська школа»

лютий

2018 року

Вчитель інформатики

Навчально-методичне забезпечення

2.1. Впровадження заходів Концепції Нової української школи в умовах реформування початкової освіти, організація підготовки вчителів 1-их класів відповідно до змісту Державного стандарту Нової української школи

Січень, лютий, березень, червень

2018 року

Дирекція школи,

вчителі початкових класів

2.2. Планування роботи методичних об’єднань на 2018/2019 н.р.

(предметні студії, проблемні групи, майстер-класи, тренінги тощо)

упродовж

2018-2019 років

Заступник директора з НВР, голова МО початкових класів

2.3. Розробка матеріалів до постійно діючої рубрики «Батькам майбутніх першокласників Нової української школи» із залученням спеціалістів різних галузей (учителів, лікарів, логопедів, психологів, батьків) на шкільному сайті .

упродовж

2018-2019 років

Вчителі 1-х класів, практичний психолог

Підсумково-аналітичний

4.1. Провести круглий «Перші результати реалізації нового Державного стандарту початкової освіти»

червень

2018 року

Голова МО вчителів початкових класів

4.2.Аналіз стану готовності школи до впровадження нового змісту початкової освіти в частині навчально-методичного забезпечення

червень-серпень 2018 року

Дирекція школи

   

Календар нової Української школи

2016 Червень

Розроблення і затвердження нового Державного стандарту початкової освіти

2016 Липень

Розроблення і затвердження нового Державного стандарту базової освіти

2016 Жовтень

Розширення доступу до інклюзивної освіти через запровадження субвенції з держбюджету на інклюзивну освіту

Розроблення концепції розвитку приватної освіти в Україні

2017 Січень

Підготовка програм підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи щодо нових стандартів

Проведення семінарів та виготовлення методичних матеріалів

Розбудова мережі опорних шкіл (орієнтовно 100 шкіл щороку)

Проведення серії семінарів для керівників відділів освіти об’єднаних територіальних громад

Розвиток інституційної спроможності закладів освіти розробляти й розвивати власні освітні програми відповідно до державного стандарту повної середньої освіти (академічна автономія)

Створення системи збору і аналізу освітньої статистики

2017 Лютий

Розроблення нових типових навчальних планів і навчальних програм для старшої школи (10-11 класи)

Внесення необхідних змін до типових навчальних планів і навчальних програм для базової школи (5-9 класи)

2017 Березень

Підготовка тренерів

2017 Квітень

Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи пілотних шкіл щодо нових стандартів

Розроблення та затвердження Концепції педагогічної освіти та професійного розвитку педагогічних працівників

Підготовка навчально-методичних матеріалів для керівників відділів освіти об’єднаних територіальних громад

Розроблення інструментарію моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи

Пілотний етап міжнародного порівняльного дослідження якості середньої освіти PISA 2018

2017 Травень

Розроблення рамкових освітніх програм і типових навчальних планів початкової освіти

Розроблення модельних навчальних програм і навчальних матеріалів до них

Розроблення та затвердження стандартів вищої освіти для педагогічних спеціальностей

Розроблення механізму покриття видатків на забезпечення педагогічної складової частини навчального процесу за рахунок освітньої субвенції

Удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції для рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах

Розроблення оновленої Типової Інструкції з діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах

Апробація інструментарію

Розроблення дистанційних курсів для підготовки до ЗНО

2017 Червень

Розроблення методичних рекомендацій щодо апробації навчальних матеріалів для початкової школи відповідно до нового Державного стандарту в частині початкової освіти

Моніторингове дослідження умов роботи та професійного розвитку вчителів та директорів закладів середньої освіти

Створення концепції і технічного завдання Національної платформи

Розроблення стандартів щодо облаштування приміщень закладів освіти

2017 Липень

2017 Серпень

Розроблення професійного стандарту вчителя

Розроблення інструментів добровільної сертифікації вчителів

2017 Вересень

Апробація модельних навчальних програм у пілотних школах для перших класів

Друк та апробування навчальних матеріалів у пілотних початкових школах

Навчання укладачів програм, авторів підручників і посібників, підготовка експертів з урахуванням питань доступності для дітей з порушеннями психофізичного розвитку

Розроблення обов’язкового курсу для всіх вчителів щодо особливостей роботи з дітьми з особливими потребами в рамках інклюзивного навчання

Збільшення ставок (окладів) у Єдиній тарифній сітці на два розряди

Розроблення і запуск пілотної версії Національної платформи

Розроблення методичних рекомендацій щодо організації освітнього середовища в класі

Розроблення стандартів щодо створення середовища для інклюзивної освіти дітей з особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів

2017 Жовтень

Пілотне застосування інструментів добровільної сертифікації вчителів

2017 Листопад

Короткотермінові курси підвищення кваліфікації для директорів (заступників директорів) початкових шкіл

Підготовка сертифікаторів (педагогічні працівники, залучені до процедури сертифікації)

Розбудова мережі установ сертифікації вчителів

Розроблення нової процедури атестації вчителів та керівників шкіл

Схвалення процедури визнання різних форм професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

2017 Грудень

Пілотне впровадження рекомендацій та стандартів у відібраних школах (на основі конкурсу)

2018 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) 1 клас за новим стандартом

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) 10 клас за діючим стандартом

Розроблення політики та механізмів підвищення соціального статусу вчителя на основі системи добровільної сертифікації

Запровадження після прийняття Закону “Про освіту” державного фінансування приватних закладів середньої освіти на основі підходу “гроші за дитиною”

Перехід до обов’язкового оприлюднення школами даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел

Розроблення нормативно- правових документів (після прийняття Закону України “Про освіту”) щодо урізноманітнення форм початкової освіти на селі

Розроблення нормативно- правових документів (після прийняття Закону “Про освіту”)

Надання можливості фінансової автономії шкіл через зміну статусу бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг

Розроблення та реалізація дистанційних курсів для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

Розроблення дистанційних курсів для 9, 10, 11 класів з української мови і літератури, історії та географії України, правознавства (у тому числі для окупованих територій)

Наповнення Національної платформи інноваційними навчальними матеріалами

Забезпечення шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для компетентнісного навчання

2018 Березень

Інвентаризація наявних профільних шкіл та закладів професійної освіти

2018 Квітень

Розроблення мапи мережі опорних шкіл з урахуванням перспективних планів створення об’єднаних територіальних громад

Створення навчально-методичного центру для фахівців об’єднаних територіальних громад у сфері освіти

Формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти

Створення регіональної мережі експертів-тренерів

Проведення пілотного проекту з дебюрократизації освіти у Львівській, Харківській областях та Києві

Перший цикл моніторингового дослідження

Основний етап участі в PISA 2018

2018 Травень

Розроблення рамкових освітніх програм і типових навчальних планів базової освіти

2018 Червень

2018 Липень

Розроблення і затвердження нового Державного стандарту профільної освіти

Розроблення засобів професійної орієнтації базової та профільної школи

Розроблення інноваційних навчальних матеріалів для пілотування початкової школи

Перехід до повноцінного функціонування Національної платформи

2018 Вересень

Апробація модельних навчальних програм у пілотних школах для другого класу

Запровадження на національному рівні навчальних програм за новим Державним стандартом початкової освіти для першого класу

2018 Листопад

2018 Грудень

2019 Січень

Опитування колективів шкіл щодо бажання пілотувати Новий стандарт з 2020 року

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) 2 клас за новим стандартом

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) 11 клас за діючим стандартом

Запровадження політики та механізмів підвищення соціального статусу вчителя на основі системи добровільної сертифікації

Підготовка методичних матеріалів для нових форм початкової освіти

Навчання вчителів щодо нових форм початкової освіти

Підготовка методичних матеріалів

Надання права засновникам закладів освіти призначати керівників на умовах контракту

Перехід до призначення директорів на основі відкритого конкурсу та вимог професійного стандарту

2019 Квітень

Спрощення системи документообігу, скорочення звітності, запровадження електронних форм документів у національному масштабі

2019 Травень

2019 Червень

Розроблення професійного стандарту директора

2019 Липень

Створення перспективної мапи мережі академічних ліцеїв

Створення центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості середньої освіти

Створення центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості середньої освіти

2019 Серпень

2019 Вересень

Апробація модельних навчальних програм у пілотних школах для третього класу

Запровадження на національному рівні навчальних програм за новим Державним стандартом початкової освіти для другого класу

2019 Жовтень

Підготовка національного звіту за результатами PISA 2018

2019 Листопад

2019 Грудень

2020 Січень

Підготовка та видання підручників (враховуючи етап апробації) за новим стандартом: 3 клас 5 клас

Зміна системи фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що забезпечить свободу вибору місця і форм професійного розвитку

Прийняття рішень щодо створення профільних шкіл

Ліквідація районних відділів освіти після завершення формування всіх об’єднаних територіальних громад

Запровадження механізмів громадського нагляду за діяльністю закладу освіти (наглядова або піклувальна рада)

Початок проведення моніторингових досліджень якості базової освіти

Розроблення процедур та інструментів для оцінювання і підтвердження результат