Про організацію та проведення

методичної роботи з педагогічними

працівниками в школі

в 2017 /2018 н. р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання наказу сектора у сфері управління освітою Путильської РДА № 12 від 31.08. 2017 р. «Про організацію і проведення методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2017/2018 н.р.» та з метою підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення та підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки, впровадження ефективних інноваційних технологій, активізації творчого потенціалу вчителів в 2017/2018 навчальному році:

1. Продовжити роботу з педагогічними кадрами з реалізації навчально-методичної проблеми району «Вдосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально- виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій», школи «Поширення інноваційних форм і методів у всі підрозділи методичної роботи»

2. Для керівництва і координації методичної роботи в школі продовжити роботу методичної ради та затвердити її склад:

Маковійчук Ірина Євгеніївна – голова, заступник директора школи, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель .

Члени ради:

Євдощак В. Ф. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель біології, вчитель-методист.

Козменчук М. О. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель української мови та літератури, вчитель-методист.

Пасарюк В.С. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель зарубіжної літератури, вчитель-методист.

Петрюк Т. О. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель початкових класів, вчитель-методист.

3. Продовжити роботу:

3.1 Шкільних методичних об’єднань з періодичністю засідань 3 рази на рік та затвердити їх керівників:

- вчителів початкових класів керівник Джуряк М. О. ; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.

- вчителів гуманітарного циклу – керівник Яків'юк Світлана Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель української мови та літератури;

- вчителів природничо-математичного циклу – керівник Попович Галина Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель, вчитель математики;

- вчителів естетичного циклу – керівник Матіос Юрій Олексійович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель фізичної культури, старший вчитель;

- класних керівників – Матіос Тетяна Юріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель математики .

3.2 Клубу творчої ініціативи „Пошук” – керівник Євдощак Василина Федорівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист;

3.3 Школи удосконалення педагогічної майстерності вчителів – керівник Козменчук Марія Онуфріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист;

3.4 Постійно-діючого семінару – практикуму з проблеми „Через творчість учителя до розвитку особистості кожного школяра і підвищення творчої активності обдарованих дітей” – керівник Джуряк Галина Іллівна – спеціаліст вищої категорії;

3.5 Школи молодих вчителів «Паросток»- керівник Кермач Марія Василівна,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель; організувати наставництво: Матіос Т.Ю. за Дойчук І.В.; Джуряк Г.І. за Гремаляк Н.В.

4. Організувати роботу:

4.1. Проблемної групи „Технологія узагальнення досвіду” – керівник Петрюк Т.О., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель- методист, вчитель початкових класів.

4.2 Творчої групи « Креатив» з питань роботи з обдарованими учнями - керівник Плиска Марія Михайлівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель англійської мови.

4.3 Педагогічної студії «Особливості викладання основ здоров'я в школі» - керівник Гаман Надія Петрівна, вчитель основ здоров'я, старший вчитель.

4.4 Консультпункту «Алгоритм написання наукових робіт»- керівник Боцвинюк Г.А., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель, вчитель хімії.

5. З метою пропаганди творчих надбань учителів школи, створення банку педагогічних інновацій, досвіду роботи педагогів проводити предметні тижні, декади, творчі звіти, дні відкритих уроків, методичні виставки, методичні фестивалі

(протягом року, відповідальні керівники методичних об’єднань, заступник директора з навчальної роботи Маковійчук І.Є.).

6. З метою створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення методичної компетентності, проведення з ними навчально-методичних занять визначити такі методичні дні:

вівторок – вчителі зарубіжної літератури, математики, біології, хімії.

середа – вчителі фізичного виховання, географії, етики, фізики, інформатики.

четвер – вчителі історії, музики, образотворчого мистецтва.

п’ятниця - вчителі української мови, англійської мови ,фізики, інформатики.

7. Здійснювати навчання керівників шкільних методоб’єднань

(1 раз на 2 місяці,відповідальний заступник директора з НВР Маковійчук І.Є.). ).

8. Рекомендувати педагогічним працівникам школи брати активну участь у колективних формах методичної роботи, які проводяться на рівні району (в тому числі конкурсі «Вчитель року»).

9. Заслухати про стан організації проведення методичної роботи в школі на педагогічній раді в травні 2018 року.