Про організацію та проведення

методичної роботи з педагогічними

працівниками в школі

в 2019/2020 н. р.

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, на виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту  Путильської  РДА  № 103  від  02.09. 2019 р. «Про організацію і проведення методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2019/2020 н.р.»  та з метою підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення професійної компетентності, рівня  психологічної підготовки, впровадження ефективних інноваційних технологій, активізації творчого потенціалу вчителів в 2019/2020 навчальному році:

 

1. Продовжити роботу з педагогічними кадрами з реалізації науково-методичної проблеми  району «Вдосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, підвищення результативності освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій в умовах реформування національної освіти», школи «Поширення  інноваційних  форм  і  методів  у всі підрозділи методичної роботи».

2.Вважати пріоритетними напрямками науково-методичної роботи у 2019/2020 навчальному році:

1) здійснення методичного супроводу педагогічних працівників закладів освіти щодо модернізації освітнього процесу в контексті Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська школа»;

2) навчання молодих педагогічних працівників;

3) вивчення, узагальнення та систематизацію передового педагогічного досвіду, його апробацію, поширення та впровадження в закладах освіти;

4) систематичне оновлення системи роботи, постійне впровадження інноваційних форм та методів роботи;

5) реалізацію державних стандартів у галузі освіти;

6) організацію роботи із талановитими та обдарованими учнями, організацію та проведення олімпіад, конкурсів, наукових турнірів, фестивалів, змагань;

7) організацію та проведення в районі методичних заходів, зокрема семінарів, майстер-класів, конференцій, фахових конкурсів тощо;

8)    координацію діяльності районних методичних формувань педагогів.

3. Для керівництва і координації методичної роботи в школі продовжити  роботу методичної ради та затвердити її склад:

 Маковійчук Ірина Євгеніївна – голова, заступник директора школи, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  старший вчитель .

         Члени ради:

 Євдощак В. Ф. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель біології,      вчитель-методист;

Козменчук М. О. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель української мови та літератури, вчитель-методист;

Пасарюк В.С. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель  зарубіжної літератури, вчитель-методист;

Петрюк Т. О. – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель початкових класів, вчитель-методист.

3. Продовжити роботу:

3.1 Шкільних методичних об’єднань з періодичністю засідань 3 рази на рік та затвердити їх керівників:

 - вчителів початкових класів керівник Джуряк М. О. ; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.

 - вчителів гуманітарного циклу – керівник Яків'юк Світлана Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель української мови та літератури;

 - вчителів природничо-математичного циклу – керівник Попович Галина Дмитрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель, вчитель математики;

 - вчителів естетичного циклу – керівник Матіос Юрій Олексійович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель фізичної культури, старший вчитель;

 - класних керівників – Матіос Тетяна Юріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель  математики .

3.2 Клубу творчої ініціативи „Пошук” – керівник Євдощак Василина Федорівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист;

 3.3 Школи удосконалення педагогічної майстерності вчителів – керівник Козменчук Марія Онуфріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист;

  3.4 Постійно-діючого семінару – практикуму з проблеми „Через творчість учителя до розвитку особистості кожного школяра і підвищення творчої активності обдарованих дітей” – керівник  Джуряк Галина Іллівна – спеціаліст вищої категорії;

 3.5  Школи молодих вчителів «Паросток»- керівник  Кермач Марія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель; організувати наставництво: Матіос Т.Ю. за  Дойчук І.В.; Маковійчук І.Є. за Маковійчук Є.О.; Євдощак В.Ф. за Попович Т.В.

4. Організувати роботу:

4.1. Проблемної групи „Технологія узагальнення досвіду” – керівник Петрюк Т.О., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель- методист, вчитель початкових класів.

4.2 Творчої групи « Креатив» з питань роботи з обдарованими учнями  - керівник Плиска Марія Михайлівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  вчитель англійської мови.

4.3 Педагогічної студії «Особливості викладання основ здоров'я в школі» - керівник Гаман Надія Петрівна, вчитель основ здоров'я, старший вчитель.

4.4 Консультпункту «Алгоритм написання наукових робіт»- керівник Боцвинюк Г.А., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  старший вчитель, вчитель хімії.

4.5  Методичну студію «НУШ – нові підходи до навчання та викладання»- – керівник Бонкало Ж.В., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель- методист, вчитель початкових класів.

5. З метою пропаганди творчих надбань учителів школи, створення банку педагогічних інновацій, досвіду роботи педагогів проводити предметні тижні, декади, творчі звіти, дні відкритих уроків, методичні виставки, методичні фестивалі

                  (протягом року,  відповідальні керівники методичних об’єднань, заступник      директора з навчальної роботи  Маковійчук І.Є.).

6. З метою створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення методичної компетентності, проведення з ними навчально-методичних занять визначити такі методичні дні: вівторок – вчителі  зарубіжної літератури, математики, біології, хімії; середа – вчителі фізичного виховання,  географії, етики, фізики, інформатики; четвер – вчителі історії, музики, образотворчого мистецтва; п’ятниця  - вчителі української мови, англійської мови ,фізики, інформатики.

7. Здійснювати навчання керівників шкільних методоб’єднань

                           (1 раз на 2 місяці, відповідальний заступник директора з НВР

                            Маковійчук І.Є.)

8. Рекомендувати педагогічним працівникам школи брати активну участь у колективних формах методичної роботи, які проводяться на рівні району (в тому числі конкурсі «Вчитель року»).

9. Заслухати про стан організації проведення методичної роботи в школі на педагогічній раді в травні 2020 року.

10. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.

                      

 

 

Директор школи:                    В.С. Пасарюк