Додаток 32
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (крім збільшення ліцензованого обсягу)

Найменування закладу освіти Розтоківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вид освітньої діяльності Заклад загальної середньої освіти

Рівень освітньої діяльності І-ІІІ рівня

1.Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері загальної середньої освіти.

 

2.Статут Розтоківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Путильської районної ради Путильського району Чернівецької області.

 

3. Виписка з Єдиного державного реєстру.

4.Свідоцтво про атестацію.

5. Державні акти на право користування земельними ділянками.

6. Акт готовності школи.

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі.

8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

9.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

10.Відомості про кількісні та якісні показники матеріально- технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

11. Відомості про навчально- методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

12. Копія диплома про рівень освіти і кваліфікації директора закладу.

13. Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.